UAB „KADASTRAS“ Tai įmonė, teikianti greitas kadastrinių matavimų paslaugas. Įmonei išduotos licencijos G-937 ir TK-937, suteikiančios teisę atlikti geodezinius (t.y. atlikti geodezinius matavimus pastatų ir statinių nuosėdžiams ir posvyriams nustatyti, nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, atlikti statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje bei sudaryti jų padėties schemas), topografinius ir kartografinius (t.y. sudaryti topografinius planus, sudaryti inžinerinių tinklų planus) darbus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

 

Nekilnojamojo turto kadastras – susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys (valstybinėje koordinačių sistemoje), saugomas kompiuterių laikmenose. Juo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu. 


Nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, nekilnojamųjų daiktų geometriniai ir techniniai parametrai, apskaičiuojami žemės sklypo bei jame esančių žemės naudmenų plotai ir kiti šį daiktą apibūdinantys faktiški kadastro duomenys. 


Nekilnojamojo turto kadastro objektai

1. Nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi nekilnojamieji daiktai:

1) žemės sklypas;

2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), išskyrus laikiną statinį ar nesudėtingą statinį, kuriam nereikia statybos leidimo;

3) patalpa, šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

2. Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti:

1) patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kurių negalima suformuoti kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus;

2) statinių ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai, kuriais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu;

3) žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu. 


Daugiau informacijos adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312548


Taip pat pasiteiravimui:

+37064644434 

info@greitaskadastras.lt 

Pagarbiai,

UAB „KADASTRAS“

 
Kadastriniai matavimai Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Alytus Utena Panevėžys Telšiai Tauragė Marijampolė Mažeikiai Naujienos
UAB "Kadastras" info@greitaskadastras.lt | www.greitaskadastras.lt

Interneto sprendimai - NET group